Tuinderij het Lichtveen

open dag 17 SEPTEMBER, 10-16u

Benieuwd naar hoe de tuinderij eruit ziet en hoe we de groente produceren? Kom naar onze open dag op zondag 17 september!

Verken de tuinderij en bekijk wat er allemaal groeit en bloeit. Of neem een praatje met ons. Je kunt ook een lekkere lunch en wat te drinken halen. Rondleidingen om 11u en 14u. Zien je daar?

OPEN DAG 17 SEPTEMBER, 10-16h

Curious how the market garden looks like and how we produce our vegetables? Then come to our open day on Sunday 17 September!
Discover the garden and have a look at what grows in this season. Or come have a chat with us. There will also be delicious lunch and drinks from the garden. Tours at 11h and 14h. See you there?


vind ons op de markt in wageningen!

wo.: 08.00-13.00 (achter Bagels & Beans)

za.: 09:00-17.00 (Streekwaar kraam, Vijzelstraat naast het Raadhuisplein)

FIND US AT THE MARKET IN WAGENINGEN!

Wed: 08.00-13.00 (behind Bagels & Beans)

Sat: 09.00-17.00 (Streekwaar stall, Vijzelstraat next to the Raadhuisplein)


Foto: Drone Wageningen

de tuinderij


Tuinderij het Lichtveen is een kleinschalige tuinderij in Bennekom, Nederland. Hier volgen we de principes van agroecologie en regeneratieve landbouw. Dit betekent dat we zorgen voor de gezondheid van de bodem en het bredere landbouwecosysteem en dat we verse groente verstrekken aan onze lokale gemeenschap via korte ketens.

 

Wij telen onze groente op de grond van biologische melkveehouderij Boerderij de Hooilanden. Hier transformeren we een stuk voormalig weiland in een productieve en duurzame "no-dig" tuinderij, waar we een breed assortiment aan gezonde en voedzame groenten, kruiden en fruit produceren.

THE MARKET GARDEN


Tuinderij het Lichtveen is a small-scale market garden in Bennekom, the Netherlands. It is run following the principles of agroecology and regenerative agriculture. This means focusing on building the health of the soil and wider farm ecosystem and providing food through short supply-chains to our local community.

 

We grow on land rented from organic dairy farm Boerderij de Hooilanden. Here we are transforming a plot of former pasture into a productive and sustainable no-dig market garden, producing a wide range of healthy and nutritious vegetables, herbs and fruits.


Jouw dieet maakt het verschil!


We zijn ons nu meer dan ooit bewust van de menselijke impact op de planeet, maar er iets aan proberen te doen in ons dagelijks leven kan overweldigend zijn. Wij geloven dat goed eten de kern van de oplossing is! Goed qua smaak en versheid natuurlijk, maar ook qua teeltwijze: duurzaam, met oog voor de gezondheid van lokale ecosystemen en gemeenschappen.

 

‘Wij’ zijn Pauline en Chris, twee WUR-alumni die voedselproducent zijn geworden. Samen hebben we nu 6 jaar ervaring in de groenteteelt, en we zien dit als de perfecte manier om onze vaardigheden in het verbouwen van heerlijk voedsel te combineren met onze passie voor sociale en ecologische rechtvaardigheid.

 

Wij willen het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om een duurzame consument en burger te worden! Sinds mei 2022 vind je onze verse seizoensproducten zowel op de Wageningse markt als in lokale winkels, restaurants en in de maaltijden van lokale cateraars.

your diet makes a difference!


We are now more conscious than ever about our human impact on the planet, yet trying to do something about it in our daily lives can be overwhelming. We believe that good food lies at the heart of the solution! Good in terms of taste and freshness, of course, but also in terms of the way it is produced: sustainably, with the health of the local environment and communities in mind.

 

‘We’ being Pauline and Chris, two WUR graduates turned food producers. Now with 6 years of market gardening experience between us, we see this as the perfect way to combine our skills for growing great food with our passion for social and environmental justice. 

 

We want to make the step to becoming a sustainable consumer and citizen a simple one for you! Since May 2022, you can find our fresh seasonal produce on the Wageningen market as well as in local shops, restaurants and the meals of local caterers.


PAULINE MARTEL


DE TUINDERS!

Pauline: “Ik ben vanuit Frankrijk naar Wageningen gekomen om biologische landbouw te studeren, en ben gebleven om dit in de praktijk te brengen! Ik ben een 'food lover' en het maakt me erg blij om op een milieuvriendelijke manier lekker voedsel voor mensen te produceren.

 

Door mijn studie heb ik een passie voor agro-ecologie en korte voedselketens gekregen en hierop heb ik de afgelopen 3 jaar voortgebouwd als tuinder bij De Ommuurde Tuin, een agro-ecologische CSA in Renkum. Ook heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling en versterking van lokale voedselnetwerken in functies bij Voedsel Anders en StreekWaar, de lokale producentenvereniging van Wageningen.

 

Nadat ik in contact kwam met veel inspirerende duurzame voedselproducenten, besloot ik dat het tijd was om mijn eigen tuinderij op te zetten!"

 

Chris: "Ik ben een Brits-Indonesische, afgestudeerd aan de WUR en gepassioneerd over alles wat met eten te maken heeft: waar het vandaan komt, hoe het smaakt en hoe het levensonderhoud en lokale economieën kan ondersteunen.

Mijn eerdere academische focus op land en mensenrechten, armoede en ongelijkheid leidde me steeds terug naar dezelfde plek: ons kapotte industriële voedselsysteem. Als voedselproducent krijg ik de kans om bij te dragen aan het bouwen van een rechtvaardig en duurzaam alternatief, letterlijk van de grond af. Dus dat is wat ik besloot te doen!

In 2019 heb ik Pluktuin Sayuran opgezet, een agro-ecologische zelfoogsttuin aan de Wageningse Eng. Na 3 jaar parttime, besloot ik dat het tijd was om de opgedane vaardigheden en ervaring te gebruiken en naar de volgende stap te gaan, en zodoende zijn we nu hier!"

chris chancellor


THE MARKET GARDENERS!

Pauline: "I came to Wageningen from France to study Organic Agriculture, and stayed to put this into practice! I am a food lover and take great pleasure in producing good food for people in an environmentally-friendly manner.

 

Through my studies I gained a passion for agroecology and short food supply chains, and have built upon this over the past 3 years working as a market gardener at De Ommuurde Tuin, an agroecological CSA in Renkum. I have also helped to develop and strengthen local food networks in roles at Voedsel Anders and StreekWaar, Wageningen’s local producer association.

 

Having come into contact with many inspirational sustainable food producers, I decided it was time to take the leap and set up a market garden of my own!"

 

Chris: "I'm a British-Indonesian, WUR graduate, and passionate about all things food: where it comes from, how it tastes & how it can support livelihoods & local economies.

 

My previous academic focus on land & human rights, poverty & inequality kept leading me back to the same place: our broken industrial food system. Being a food producer gives me the opportunity to contribute to building a truly just & sustainable alternative, quite literally, from the ground up. So that's what I decided to do!

 

In 2019 I set up Pluktuin Sayuran, an agroecological self-harvest market garden on the Wageningse Eng. After 3 years of running this part-time, I decided it was the time to use the skills and experience gained and take it to the next step, and so here we are!"


WORKSHOPS & TOURS

Kennis is macht. We hebben onderweg zeker veel van inspirerende mensen opgepikt. Nu willen we alles wat we hebben geleerd delen om de volgende generatie change-makers te inspireren en te informeren!

 

We bieden verschillende workshops & rondleidingen geschikt voor toekomstige boeren, geïnteresseerde studenten, bedrijfs- of groepsuitjes & feesten!

Knowledge is power. We have certainly absorbed a lot from inspirational people along the way. Now we want to share everything we have learned to inspire & inform the next generation of change-makers!

 

We offer a range of workshops & tours suitable for future farmers, interested students, business or group outings & celebrations!