Algemene voorwaarden voor workshops

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Tuinderij het Lichtveen afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
  1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod, het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Tuinderij het Lichtveen.
 2. Inschrijvingen
  2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  2.2 Tuinderij het Lichtveen behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
  2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
  2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
  2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Afmelden door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
  3.2 Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 1 week (7 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
 4. Annulering/verplaatsing door Tuinderij het Lichtveen
  4.1 Tuinderij het Lichtveen is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.
  4.2 Tuinderij het Lichtveen is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  4.3 Tuinderij het Lichtveen is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
 5. Betaling
  5.1 Betaling van de prijs dient via de webshop vooraf, of contant op de dag zelf plaats te vinden, tenzij Tuinderij het Lichtveen schriftelijk uitdrukkelijk met een andere betalingstermijn heeft ingestemd.
  5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
 6. Klachten
  6.1 Heeft u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Tuinderij het Lichtveen op en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
  6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Tuinderij het Lichtveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
 8. Overig

8.1 Tuinderij het Lichtveen behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Tuinderij het Lichtveen.